Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/079/LBY
Data publikacji: 2021-12-16 08:31
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej sp.z o.o.

  Włocławek ul. Kalińskiego 16

 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Nowy Fordon" sp. z o.o.

  Bydgoszcz ul. Kilińskiego 16

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Mogilno ul. Kościuszki 10

 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego

  Bydgoszcz ul. Chodkiewicza 44

Data publikacji: 2021-12-16 08:31:42

Wprowadził/a: Bogdan Ulka

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy