Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/073/LWA
Data publikacji: 2021-02-10 10:03
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

  03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13 B

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie Zarząd Zlewni w Ciechanowie

  06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Warszawskich 11

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie

  00-001 Warszawa, ul. Elektronowa 2

 • Urząd Miasta Ciechanów

  06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6

 • Urząd Miasta Garwolina

  08-400 Garwolin, ul. Staszica 15

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

Data publikacji: 2021-02-10 10:03:09

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl