Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/073/LSZ
Data publikacji: 2021-02-04 08:00
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W KOSZALINIE SP. Z O.O.

  75-711 KOSZALIN,ul. Wojska Polskiego 14

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W KOSZALINIE

  75-601 KOSZALIN,ul. Zwycięstwa 111

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W SZCZECINIE

  71-637 SZCZECIN,ul. Teofila Firlika 19

 • PGW WP REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE

  70-030 SZCZECIN,ul. Tama Pomorzańska 13A

 • URZĄD MIASTA KOŁOBRZEG

  78-100 KOŁOBRZEG,ul. Ratuszowa 13

 • URZĄD MIASTA SZCZECIN

  70-456 SZCZECIN,Plac Armii Krajowej 1

 • URZĄD MIEJSKI W KOSZALINIE

  75-007 KOSZALIN,Rynek Staromiejski 6-7

Data publikacji: 2021-02-04 08:00:07

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl