Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/073/LPO
Data publikacji: 2021-02-04 08:00
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W POZNANIU

  ul. Szewska 1, 61-760 POZNAŃ

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W KOLE

  ul. Bolesława Prusa 3, 62-600 KOŁO

 • PGW WP REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

  ul. Chlebowa 4/8, 61-003 POZNAŃ

 • URZĄD MIASTA GNIEZNA

  ul. Lecha 6, 62-200 GNIEZNO

 • URZĄD MIASTA POZNANIA

  Plac Kolegiacki 17, 61-841 POZNAŃ

 • URZĄD MIEJSKI W KOLE

  ul. Stary Rynek 1, 62-600 KOŁO

Data publikacji: 2021-02-04 08:00:07

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl