Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/073/LOL
Data publikacji: 2021-02-04 08:00
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W AUGUSTOWIE

  ul. 29 listopada 5, 16-300 AUGUSTÓW

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W OLSZTYNIE

  ul. Partyzantów 1/2, 10-526 OLSZTYN

 • PGW WP KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE

  ul. Grzybowska 80/82, 00-844 WARSZAWA

 • PGW WP REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

  ul.Jana Klemen.Branickiego 17A, 15-085 BIAŁYSTOK

 • URZĄD MIASTA BARTOSZYCE

  ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 BARTOSZYCE

 • URZĄD MIASTA EŁK

  ul.Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 EŁK

 • URZĄD MIASTA OLSZTYNA

  Plac Jana Pawła II 1, 10-101 OLSZTYN

Data publikacji: 2021-02-04 08:00:07

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl