Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/073/LGD
Data publikacji: 2021-02-04 08:00
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

  Żaglowa 11, 80-560 GDAŃSK

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W GDAŃSKU

  ul. Sucha 12, 80-531 GDAŃSK

 • PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W TCZEWIE

  ul. 30 stycznia 50, 83-110 TCZEW

 • PGW WP REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU

  ul. Ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 GDAŃSK

 • URZĄD MIASTA GDYNI

  al. marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 GDYNIA

 • URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU

  ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 GDAŃSK

 • URZĄD MIEJSKI W TCZEWIE

  ul.Plac Marsz.J.Piłsudskiego 1, 83-100 TCZEW

Data publikacji: 2021-02-04 08:00:08

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl