Utrzymanie obiektów mostowych i przepustów w ciągu dróg publicznych w województwie łódzkim.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

Nr ewidencyjny: P/20/072/LLO
Data publikacji: 2021-05-11 07:59
Dział tematyczny: transport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

  ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź

 • Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

  ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz

 • STAROSTWO POWIATOWE W SKIERNIEWICACH- Wydział Dróg

  ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 SKIERNIEWICE

 • Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi

  ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim

  ul. Św. Antoniego 41, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy

  ul. Mickiewicza 12, 99-100 Łęczyca

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi

  al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź

Data publikacji: 2021-05-11 07:59:40

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl