Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/070/LWA
Data publikacji: 2021-01-21 08:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Starostwo Powiatowe w Żyrardowie

  96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45, woj. Mazowieckie

 • Szkoła Podstawowa Nr 163 im. Batalionu "Zośka" w Warszawie

  04-173 Warszawa, ul. Osiecka 28/32

 • Szkoła Podstawowa Nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida w Warszawie

  03-805 Warszawa, ul. Kamionkowska 36/44

 • Urząd Miasta st. Warszawy

  00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

 • Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie

  96-300 Żyrardów, ul. Legionów Polskich 54/56, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2020-11-16 14:50:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-11-16 14:54:48

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-11-16 14:54:48 Krzysztof Andrzejewski 2021-01-21 08:18:12
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl