Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/070/LRZ
Data publikacji: 2021-01-21 08:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie

  37-600 Lubaczów, ul. T. Kościuszki 26

 • Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

  37-600 Lubaczów, ul. Jasna 1

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, H. Sienkiewicza 3

 • Szkoła Podstawowa Nr 14 im, Zjednoczonej Europy w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, ul. Płk Marc. Borelowskiego 12

 • Urząd Miejski w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, Rynek 1

Data publikacji: 2021-01-21 08:18:12

Wprowadził/a: Krzysztof Andrzejewski

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl