Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/070/LPO
Data publikacji: 2021-01-21 08:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • STAROSTWO POWIATOWE W RAWICZU

  Rynek 17, 63-900 RAWICZ

 • SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZ.INTEGRAC.NR 9 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE KONIN

  ul. Fikusowa 8, 62-502 KONIN

 • URZĄD MIEJSKI W KONINIE

  ul. Plac Wolności 1, 62-500 KONIN

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W KONINIE

  ul. płk. Witolda Sztarka 2, 62-500 KONIN

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ST. BOBROWSKIEGO W RAWICZU

  ul. gen.Józefa Hallera 12, 63-900 RAWICZ

Data publikacji: 2021-01-21 08:18:13

Wprowadził/a: Krzysztof Andrzejewski

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl