Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/070/LLO
Data publikacji: 2021-01-21 08:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

 • Szkoła Podstawowa w Kurowicach

  Szkolna 1, 95-006 Kurowice

 • Urząd Gminy Brójce

  Brójce 39, 95-006 Brójce

 • Urząd Miasta Łodzi

  ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

 • XVIII Liceum Ogólnokształcące

  ul. Perla 11, 94-203 Łódź

 • XXIII Liceum Ogólnokształcące

  al. Piłsudskiego 159, 90-001 Łódź

Data publikacji: 2021-01-12 10:30:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-01-12 14:50:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-01-12 14:50:22 Krzysztof Andrzejewski 2021-01-21 08:18:13
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl