Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/070/LKA
Data publikacji: 2021-01-26 09:03
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • II Liceum im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

  ul. Ignacego Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie

 • Starostwo Powiatowe w Zawierciu

  ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

 • Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic

  ul. 1 Maja 51, 44-206 Rybnik

 • Szkoła Podstawowa Nr 35 im. Ks.Franciszka Błachnickiego w Rybniku

  ul. Śląska 18a, 44-206 Rybnik

 • Urząd Miasta Rybnika

  ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

Data publikacji: 2021-01-26 09:03:11

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl