Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/070/LGD
Data publikacji: 2021-01-26 09:03
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. 2 PUŁKU NOCNYCH BOMBOWCÓW KRAKÓW W MALBORKU

  ul. Stanisława Hadyny 18, 82-200 MALBORK

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W MALBORKU

  pl. Gabriela Narutowicza 15, 82-200 MALBORK

 • TECHNIKUM NR 1 IM.DANUTY SIEDZIKÓWNY INKI W SOPOCIE

  ul. Wejherowska 1, 81-814 SOPOT

 • URZĄD MIASTA SOPOTU

  ul.Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 SOPOT

 • URZĄD MIASTA W MALBORKU

  Plac Słowiański 5, 82-200 MALBORK

Data publikacji: 2021-01-26 09:03:10

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl