Zabezpieczenie szkół przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/070/LBY
Data publikacji: 2021-01-21 08:18
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1

  Brześć Kujawski ul. Królewska 21

 • Urząd Miasta

  Toruń Wały gen.Wł.Sikorskiego 8

 • Urząd Miejski

  Brześć Kujawski pl. Wł.Łokietka 1

 • VI Liceum Ogólnokształcące

  Toruń ul.Wojska Polskiego 47 A

 • Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych

  Toruń ul. Św. Józefa 26

Data publikacji: 2021-01-21 08:18:14

Wprowadził/a: Krzysztof Andrzejewski

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl