Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/067/LWA
Data publikacji: 2021-11-23 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. Konstancin - Jeziorna

    ul. Antoniego Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin - Jeziorna

  • Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

    ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

  • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Płońsku

    ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Data publikacji: 2021-11-23 08:00:28

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl