Dostępność terapii protonowej i wykorzystanie cyklotronów w Centrum Cyklotronowym Bronowice w Krakowie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: P/20/065/LKR
Data publikacji: 2021-04-09 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ IM. HENRYKA NIEWODNICZANSKIEGO W KRAKOWIE

  ul.Eljasz.W.Radzikowskiego 152, 31-342 KRAKÓW

 • MINISTERSTWO ZDROWIA

  ul. Miodowa 15, 00-923 WARSZAWA

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ W KRAKOWIE

  ul. Ciemna 6, 31-053 KRAKÓW

 • NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE - PIB W WARSZAWIE

  ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 WARSZAWA

Data publikacji: 2021-04-09 08:00:31

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl