Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/063/LSZ
Data publikacji: 2021-02-09 08:10
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • SAMODZ. PUB. WIELOSPEC. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

  73-110 STARGARD,ul. Wojska Polskiego 27

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY SPEC. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROJE W SZCZECINIE

  70-780 SZCZECIN,ul. Mączna 4

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE

  70-111 SZCZECIN,al. Powstańców Wlkp. 72

 • SZPITAL POWIATOWY W GRYFINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

  74-100 GRYFINO,ul. Parkowa 5

 • SZPITAL W SZCZECINKU SPÓŁKA Z O.O. W SZCZECINKU

  78-400 SZCZECINEK,ul. Kościuszki 38

Data publikacji: 2021-02-09 08:10:41

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl