Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/063/LRZ
Data publikacji: 2021-02-09 08:10
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie

  35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 2

 • Samodzielny Publiczny Zespól ZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

  37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku

  37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1

 • Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

  39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22

 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

  38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Data publikacji: 2021-02-09 08:10:43

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl