Opieka nad pacjentkami w przypadkach poronień i martwych urodzeń

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/063/LBY
Data publikacji: 2021-02-09 08:10
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

  Żnin ul.Szpitalna 30

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Rypin ul.3 Maja 2

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Radziejów ul. Szpitalna 3

 • Szpital Wielospecjalistyczny im.Błażka

  Inowrocław ul.Poznańska 97

 • Wielospecjalistyczny Szpital im.Warmińskiego SP ZOZ

  Bydgoszcz ul. Szpitalna 19

Data publikacji: 2021-02-09 08:10:41

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl