Rehabilitacja lecznicza realizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/040/LKA
Data publikacji: 2021-06-08 07:59
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku- Białej

    ul. Zygmunta Krasińskiego 34,36 Bielsko- Biała 43-300

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

    ul. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku

    ul. W.Reymonta 2, 44-200 Rybnik

Data publikacji: 2021-06-08 07:59:44

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl