Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/035/LZG
Data publikacji: 2021-05-18 07:59
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

  65-074 Zielona Góra, ul. J.Kasprowicza 3/5

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie

  66-200 Świebodzin, ul. Cegielniana 13

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

  66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wyszyńskiego 64

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwieńsku

  66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2B

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jarogniewicach

  66-006 Zielona Góra, ul. Jarogniewice 13a

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ołoboku

  66-213 Skąpe, ul. Zabużańska 4b

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Toporowie

  66-233 Toporów, ul. Kolejowa 1a

Data publikacji: 2021-05-18 07:59:19

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl