Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/035/LWA
Data publikacji: 2021-05-18 12:23
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

  ul. A. Mickiewicz 11; 05-120 Legionowo

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze

  ul. Targowa 3; 26-400 Przysucha

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

  ul. Domaniewska 40; 00-672 Warszawa

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsiorowie

  ul. Grunwaldzka 35; 05-140 Gąsiorowo

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rozwadach

  Rozwady 89; 26-434 Gielniów

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyńsku

  Skrzyńsko; 26-400 Przysucha

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliszewie

  ul. Niepodległości 1; 05-135 Wieliszew

Data publikacji: 2021-05-18 12:23:07

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl