Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/035/LSZ
Data publikacji: 2021-05-18 07:59
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOSZALINIE

  75-358 KOSZALIN,ul. Strażacka 8

 • KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDWINIE

  78-300 ŚWIDWIN, ul. Armii Krajowej 23

 • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE

  70-637 SZCZECIN,ul. Firlika 9-14

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIESIEKIERZU

  76-039 BIESIEKIERZ,Besiekierz 18

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZEŹNIE

  78-316 BRZEŹNO,Brzeźno 7

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KŁANINIE

  76-020 BOBOLICE, Kłanino 43

 • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POŁCZYNIE-ZDROJU

  78-320 POŁCZYN-ZDRÓJ,ul. Strażacka 1

Data publikacji: 2021-05-18 07:59:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl