Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/035/LRZ
Data publikacji: 2021-05-18 07:59
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  35-016 Rzeszów, ul. M. Mochnackiego 4

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku

  al. Jana Pawła II 2, 38-600 Lesko

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

  35-016 Rzeszów, ul. M. Mochnackiego 4

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Cisnej

  Cisna, 38-607 Cisna

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Futomie

  36-030 Błażowa, Futoma 183

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce

  36-073 Strażów, Palikówka

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Średniej Wsi

  38-604 Hoczew, Średnia Wieś 113

Data publikacji: 2021-05-18 07:59:20

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl