Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/035/LKA
Data publikacji: 2021-05-18 07:59
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

  Al. Niepodległości 230, 43-100 Tychy

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu

  ul. Objazdowa 2, 34-300 Żywiec

 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

  ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Bieruniu Starym

  ul. Oświęcimska 453, 43-150 Bieruń Stary

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gilowicach

  ul. Strażacka 2, 34-322 Gilowice

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Imielinie

  ul. Michała Drzymały 17a, 41-407 Imielin

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zwardoniu

  34-373 Zwardoń

Data publikacji: 2021-04-26 09:50:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-04-26 14:20:25

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-04-26 14:20:25 Andrzej Gaładyk 2021-05-18 07:59:21
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl