Przygotowanie i realizacja budowy Muzeum Wojska Polskiego

Jednostka kontrolująca: Departament Obrony Narodowej

Nr ewidencyjny: P/20/034/KON
Data publikacji: 2021-04-21 08:01
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Obrony Narodowej

    00-911 Warszawa Al. Niepodległości 218

  • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

    00-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 3

  • Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie

    00-909 Warszawa, Al. Jerozolimskie 97

Data publikacji: 2021-04-21 08:01:47

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl