Finansowanie szkolnictwa wyższego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/026/LWA
Data publikacji: 2021-06-01 07:55
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

    Plac gen. J. Dąbrowskiego 2; 09-402 Płock

  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

    ul. Stanisława Konarskiego 2; 08-110 Siedlce

  • Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

    ul. J. Malczewskiego 29; 26-600 Radom

Data publikacji: 2021-06-01 07:55:45

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl