Finansowanie szkolnictwa wyższego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/026/LKR
Data publikacji: 2021-06-01 07:55
Dział tematyczny: szkolnictwo wyższe

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

  Al. Mickiewicza 30, 30-059 KRAKÓW

 • AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

  al. Jana Pawła II 78, 31-571 KRAKÓW

 • MAŁOPOLSKA UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. ROT. W.PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU

  ul. M. Kolbego 8, 32-600 OŚWIĘCIM

 • PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU

  ul. S. Staszica 1, 33-300 NOWY SĄCZ

Data publikacji: 2021-06-01 07:55:44

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl