Kształcenie w szkołach specjalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/021/LWA
Data publikacji: 2021-01-28 08:00
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Lesznie

  ul. Sochaczewska 4; 05-084 Leszno

 • Starostwo Powiatowe w Wołominie

  ul. Prądzyńskiego 3; 05-200 Wołomin

 • Starostwo Powiatu Warszawskiego - Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim

  ul. Poznańska 129/133; 05-850 Ożarów Mazowiecki

 • Szkoła Specjalna Przysposabiania do Pracy im. ks. J. Twardowskiego w Wołominie

  ul. Miła 22; 05-200 Wołomin

Data publikacji: 2021-01-28 08:00:05

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl