Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/20/020/KGP
Data publikacji: 2022-01-13 08:18
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

    02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134

  • Ministerstwo Infrastruktury

    00-928 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 4/6

  • Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

    00-906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1

Data publikacji: 2021-07-30 12:10:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-01-13 11:42:07

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-01-13 11:42:07 Andrzej Gaładyk 2022-01-13 11:42:07
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-12-17 08:20:22 Andrzej Gaładyk 2022-01-13 08:18:44
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-11-04 07:40:43 Andrzej Gaładyk 2021-11-04 07:40:43
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl