Gospodarka finansowa instytutów badawczych

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/014/KGP
Data publikacji: 2021-02-02 09:43
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

  03-195 Warszawa, ul. Dorodna 16

 • Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

  01-330 Warszawa, ul. Mory 8

 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

  01-497 Warszawa, ul. Hery 23

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych

  00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

 • Ministerstwo Klimatu

  00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

  00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 188B

Data publikacji: 2020-10-08 14:20:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-01-22 14:20:51

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-01-22 14:20:51 Andrzej Gaładyk 2021-02-02 09:43:29
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-11-27 12:00:23 Andrzej Gaładyk 2020-11-27 12:00:23
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl