Egzekwowanie zaległości podatkowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/010/LLO
Data publikacji: 2021-04-30 15:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ŁODZI

    Aleja T. Kościuszki 83, 90-436 Łódź

  • URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ - POLESIE

    ul. 6 Sierpnia 86A, 90-646 Łódź

  • URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE W ŁODZI

    ul. Dowborczyków 9/11, 90-019 Łódź

Data publikacji: 2021-04-30 15:00:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl