Egzekwowanie zaległości podatkowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/010/LBY
Data publikacji: 2021-04-30 15:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Drugi Urząd Skarbowy

    Toruń ul. Mazowiecka 63/65

  • Izba Administracji Skarbowej

    Bydgoszcz ul. Warmińskiego 18

  • Pierwszy Urząd Skarbowy

    Bydgoszcz ul. Fordońska 77

Data publikacji: 2021-01-28 11:50:23

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-04-14 15:10:27

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-04-14 15:10:27 Andrzej Gaładyk 2021-04-30 15:00:22
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl