Egzekwowanie zaległości podatkowych

Jednostka kontrolująca: Departament Budżetu i Finansów

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/010/KBF
Data publikacji: 2021-04-30 15:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

  ul. A. Felińskiego 2B 01-513 Warszawa

 • Ministerstwo Finansów

  ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa

 • Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście

  ul. Lindleya 14 02-013 Warszawa

 • Urząd Skarbowy Warszawa Targówek

  ul. Dąbrowszczaków 14 03-482 Warszawa

Data publikacji: 2021-03-09 11:30:47

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-04-23 14:00:25

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-04-23 14:00:25 Andrzej Gaładyk 2021-04-30 15:00:23
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl