Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/105/LZG
Data publikacji: 2021-03-02 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny ZOZ w Żarach

  ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

  ul. Kazimierza Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

 • Narodowy Fundusz Zdrowia Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze

  ul. Podgórna 9B, 65-057 Zielona Góra

 • Samodz. Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.

  ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.

Data publikacji: 2021-03-02 08:00:08

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl