Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/105/LWA
Data publikacji: 2021-03-02 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

  01-934 Warszawa, ul. Księżycowa 5, woj. Mazowieckie

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

  00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, woj. Mazowieckie

 • Ministerstwo Zdrowia

  00-923 Warszawa, ul. Miodowa 15, woj. Mazowieckie

 • Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie

  00-613 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 8, woj. Mazowieckie

 • Uniw. Centr. Klinicz. WUM Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie

  02-005 Warszawa, ul. Williama Heerl. Lindleya 4, woj. Mazowieckie

 • Wojew. Stacja Pogot. Ratunkowego i Transp. Sanitarn. Meditrans SPZOZ w Warszawie

  00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22, woj. Mazowieckie

Data publikacji: 2021-03-02 08:00:10

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl