Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/105/LSZ
Data publikacji: 2021-03-02 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIAŁ WOJ. W SZCZECINIE

  71-470 SZCZECIN,ul. Arkońska 45

 • SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE

  75-950 KOSZALIN,ul. T. Chałubińskiego 7

 • WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE

  71-011 SZCZECIN,ul. Mieszka I 33

 • ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

  70-502 SZCZECIN,Wały Bolesława Chrobrego 4

Data publikacji: 2021-03-02 08:00:09

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl