Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/105/LBY
Data publikacji: 2021-03-02 08:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

  Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

  Bydgoszcz ul.Jagiellońska 3

 • NFZ Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki

  Bydgoszcz ul. Łomżyńska 33

 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

  Bydgoszcz ul.Ks.Markwarta 7

Data publikacji: 2020-04-20 12:40:26

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-07-09 08:10:24

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-09 08:10:24 Andrzej Gaładyk 2021-03-02 08:00:09
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl