Realizacja przez gminy obowiązku w zakresie dowożenia niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

Nr ewidencyjny: P/19/092/LOP
Data publikacji: 2020-10-30 08:07
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centrum Usług Wspólnych w Niemodlinie

  49-100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

 • Gminny Zakład Oświaty w Ozimku

  46-040 Ozimek ul. Ks. Jana Dzierżona 48

 • Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  46-040 Ozimek ul. Ks. Jana Dzierżona 48

 • Urząd Gminy Pokój

  46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8

 • Urząd Gminy w Wilkowie

  46-113 Wilków ul. Wrocławska 11

 • Urząd Miejski w Niemodlinie

  49-100 Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Data publikacji: 2020-10-30 08:07:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl