Realizacja projektów z zakresu bioróżnorodności finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

Nr ewidencyjny: P/19/091/LOP
Data publikacji: 2020-05-05 12:17
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu

  45-075 Opole ul. Krakowska 24

 • Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

  45-835 Opole ul. Wrocławska 174

 • Starostwo Powiatowe w Namysłowie

  46-100 Namysłów, Plac Wolności 12A

 • Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

  45-056 Opole ul. Pl. Teatralny 12

 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

  45-082 Opole ul. Piastowska 14

 • Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32

 • Urząd Miejski w Brzegu

  48-300 Brzeg ul. Robotnicza 12

 • Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

  49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

 • Urząd Miejski w Paczkowie

  48-370 Paczków, Rynek 1

 • Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej

  48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 11

Data publikacji: 2020-05-05 12:17:36

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl