Realizacja projektów z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: P/19/090/LOL
Data publikacji: 2020-09-25 08:00
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

  ul. E. Plater 1, 10-562 OLSZTYN

 • URZĄD MIASTA BARTOSZYCE

  ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 BARTOSZYCE

 • URZĄD MIASTA EŁK

  ul.marsz.Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 EŁK

 • URZĄD MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

  pl. Ratuszowy 18, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE

 • URZĄD MIASTA I GMINY W PASYMIU

  ul. Rynek 8, 12-130 PASYM

 • URZĄD MIASTA KĘTRZYN

  ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 KĘTRZYN

 • URZĄD MIEJSKI W BISZTYNKU

  ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-330 BISZTYNEK

 • URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU

  Aleja 1 Maja 14, 11-500 GIŻYCKO

 • URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

  ul.Aleksan.Świętochowskiego 14, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

 • URZĄD MIEJSKI W NIDZICY

  ul. Plac Wolności 1, 13-100 NIDZICA

 • URZĄD MIEJSKI W OSTRÓDZIE

  ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 OSTRÓDA

Data publikacji: 2020-09-25 08:00:56

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl