Wypłaty świadczenia rekompensacyjnego z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: P/19/071/LKA
Data publikacji: 2020-09-03 09:14
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Agencja Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie

  00-400 Warszawa u. Nowy Świat 6/12

 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA w Jastrzębiu-Zdroju

  44-330 Jastrzębie-Zdrój Aleja Jana Pawła II 4

 • Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA

  21-013 Puchaczów ul. Bogdanka

 • Ministerstwo Energii w Warszawie

  00-522 Warszawa u. Krucza36/Wspólna 6

 • Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA w Bytomiu

  41-914 Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207

 • Tauron Wydobycie SA w Jaworznie

  43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37

Data publikacji: 2020-09-03 09:14:47

Wprowadził/a: Krzysztof Andrzejewski

Data ostatniej zmiany: 2020-09-08 13:10:34

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-09-08 13:10:34 Andrzej Gaładyk 2020-09-08 13:10:34
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl