Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/049/KSI
Data publikacji: 2020-09-17 14:16
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

  00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

  15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu

  60-529 Poznań, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

  00-015 Warszawa, ul. Henryka Sienkiewicza 3

Data publikacji: 2020-03-02 12:20:21

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-07-16 13:50:20

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-07-16 13:50:20 Andrzej Gaładyk 2020-09-17 14:16:58
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-05-19 12:50:24 Andrzej Gaładyk 2020-05-19 12:50:24
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-04-27 14:30:22 Andrzej Gaładyk 2020-04-27 14:30:22
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-03-09 14:30:43 Andrzej Gaładyk 2020-03-09 14:30:43
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl