Sporządzanie i realizacja "Planów Inwestycji Budowlanych" w resorcie obrony narodowej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

Nr ewidencyjny: P/19/036/LOL
Data publikacji: 2020-01-16 07:46
Dział tematyczny: obrona narodowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE

    Saperska 1, 10-073 OLSZTYN

Data publikacji: 2020-01-16 07:46:43

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2020-01-16 07:48:13

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2020-01-16 07:48:13 Andrzej Gaładyk 2020-01-16 07:48:13
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numery telefonów:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl