Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/032/LRZ
Data publikacji: 2020-09-17 14:16
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Starostwo Powiatowe w Jaśle

    38-200 Jasło, Rynek 18

  • Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli

    37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15

Data publikacji: 2020-09-17 14:16:58

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl