Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/026/LWR
Data publikacji: 2020-06-17 08:28
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GMINNE CENTRUM KULTURY I SPORTU W TRZEBNICY

  ul. Prusicka 12, 55-100 TRZEBNICA

 • OŁAWSKIE CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

  ul. Sportowa 1, 55-200 OŁAWA

 • URZĄD MIEJSKI OŁAWA

  pl. Zamkowy 15, 55-200 OŁAWA

 • URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY

  pl.marsz.Józefa Piłsudskiego 1, 55-100 TRZEBNICA

Data publikacji: 2020-06-17 08:28:59

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl