Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/026/LWA
Data publikacji: 2020-06-17 08:28
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piasecznie

  05-500 Piaseczno, ul. Sikorskiego 20, woj. mazowiecie

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota

  02-010 Warszawa, ul. Nowowiejska 37B, woj. mazowieckie

 • Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

  05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5, woj. mazowiecki

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, woj. mazowieckie

Data publikacji: 2020-06-17 08:28:58

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl