Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/026/LPO
Data publikacji: 2020-06-17 08:28
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • CENTRUM SPORTU I REKREACJI WODNIK SP. Z O.O. W KROTOSZYNIE

  Mahle 4, 63-700 KROTOSZYN

 • POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI

  ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 POZNAŃ

 • URZĄD MIASTA POZNANIA

  Plac Kolegiacki 17, 61-841 POZNAŃ

 • URZĄD MIEJSKI W KROTOSZYNIE

  ul. Kołłątaja 7, 63-700 KROTOSZYN

Data publikacji: 2020-06-17 08:28:58

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl