Funkcjonowanie ośrodków sportu i rekreacji

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/026/LKR
Data publikacji: 2020-06-17 08:28
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI W NOWYM TARGU

  34-400 NOWY TARG, pl. Evry 4

 • TARNOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TARNOWIE

  33-101 Tarnów, ul. Romualda Traugutta 5A

 • Urząd Miasta Tarnowa

  33-100 Tarnów, ul. Adama Mickiewicza 2

 • URZĄD MIASTA W NOWYM TARGU

  34-400 NOWY TARG, ul. Krzywa 1

Data publikacji: 2020-06-17 08:28:57

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl