Realizacja wybranych projektów flagowych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/19/019/KGP
Data publikacji: 2021-05-19 16:16
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

 • Ministerstwo Infrastruktury

  00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6

 • Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

  00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4

 • Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

  00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Morska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

  71-700 Szczecin, ul. Ludowa 13

 • Polska Żegluga Bałtycka SA

  78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41

 • Polski Fundusz Rozwoju SA

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

Data publikacji: 2021-01-14 13:30:25

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-01-27 20:00:24

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-01-27 20:00:24 Andrzej Gaładyk 2021-05-19 16:16:04
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl